Privacy-Verklaring

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:

Ballsportdirekt.de GmbH & Co KG

Südstr., 15

47475 Kamp-Lintfort

Duitsland

[email protected]

Tel.: 030 - 630 88 02

Dank u voor uw interesse in onze online winkel. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. TOEGANG TOT GEGEVENS EN HOSTING

U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u een website opent, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op een probleemloze werking van de site en de verbetering van onze diensten. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in overeenstemming met art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist.

HOSTING

De diensten voor de hosting en de weergave van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze dienstverleners in het kader van de verwerking voor onze rekening. Tenzij anders uitgelegd in dit privacybeleid, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die worden verzameld in daartoe bestemde formulieren op deze website, verwerkt op hun servers. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

2. GEGEVENSVERWERKING VOOR CONTRACTVERWERKING EN OM CONTACT MET ONS OP TE NEMEN

2.1 GEGEVENSVERWERKING VOOR DE UITVOERING VAN HET CONTRACT

Met het oog op de contractverwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 letter b DSGVO verzamelen wij persoonsgegevens wanneer u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt in het kader van uw bestelling. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij de gegevens in deze gevallen nodig hebben om het contract te verwerken en wij de bestelling zonder deze gegevens niet kunnen verzenden. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners voor de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende delen van deze verklaring over gegevensbescherming. Na de volledige afwikkeling van de overeenkomst worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, sub c, DSGVO gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, sub a, DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

SYSTEEM VOOR GOEDERENBEHEER

Wij maken gebruik van goederenbeheersystemen van externe dienstverleners voor de verwerking van bestellingen en contracten. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

2.2 KLANTENREKENING

Voor zover u door het openen van een klantenrekening overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO uw toestemming hiervoor hebt gegeven, gebruiken wij uw gegevens voor het openen van een klantenrekening en voor het opslaan van uw gegevens voor verdere toekomstige bestellingen op onze website. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie die in dit privacybeleid wordt beschreven of via een functie die voor dit doel in de klantenaccount is voorzien. Na het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan dit, die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.3 CONTACT MET ONS OPNEMEN

In het kader van de klantencommunicatie verzamelen wij persoonsgegevens om uw aanvragen te verwerken in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO indien u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier, live chat tool of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Nadat uw aanvraag volledig is verwerkt, worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan dit, die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

3. GEGEVENSVERWERKING MET HET OOG OP DE VERWERKING VAN OVERBRENGINGEN

Voor de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste transportdienstverlener, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.

Hetzelfde geldt voor de overdracht van gegevens aan onze fabrikanten of groothandelaars in gevallen waarin zij de verzending voor ons overnemen (drop shipment). Deze worden in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring als verzenddienstverleners beschouwd.

 

DOORGIFTE VAN GEGEVENS AAN VERZENDINGSDIENSTVERLENERS MET HET OOG OP KENNISGEVING VAN VERZENDING

Indien u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, geven wij uw e-mailadres op basis van deze toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO door aan de geselecteerde verzenddienstverlener, zodat de verzenddienstverlener vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op de kennisgeving of coördinatie van de levering.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar de verzenddienstverlener op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

 

DHL Parket GmbH

Sträßchensweg 10

53113 Bonn

Duitsland

 

DPD (Nederland) B.V.

Westfields 1410,

NL-5688 HA Oirschot

Telefoon +31 (0) 499 33 99 00

 

4. GEGEVENSVERWERKING VOOR BETALINGSVERWERKING

Voor de afwikkeling van betalingen in onze onlineshop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 GEGEVENSVERWERKING VOOR TRANSACTIEVERWERKING

Afhankelijk van de gekozen betaalwijze geven wij de voor de afwikkeling van de betalingstransactie noodzakelijke gegevens door aan onze technische dienstverleners, die in het kader van de orderverwerking voor ons werkzaam zijn, of aan de opdrachtgevende kredietinstellingen of aan de gekozen betaaldienstverlener, voor zover dit voor de afwikkeling van de betaling noodzakelijk is. Dit dient voor de uitvoering van het contract volgens Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders de voor de verwerking van de betaling vereiste gegevens zelf, bv. op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband is het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Als u vragen hebt over onze partners voor de verwerking van betalingen en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

4.2 GEGEVENSVERWERKING MET HET OOG OP FRAUDEPREVENTIE EN OPTIMALISERING VAN ONZE BETALINGSPROCESSEN

In voorkomend geval verstrekken wij onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de voor de verwerking van de betaling noodzakelijke gegevens als onze verwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en optimalisering van onze betalingsprocessen (bv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). Overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij de bescherming tegen fraude of een efficiënt betalingsbeheer, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen.

5. RECLAME PER E-MAIL

5.1 E-MAILNIEUWSBRIEF BIJ INSCHRIJVING

Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen wij de voor dit doel vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens gebruiken om u op regelmatige basis onze e-mailnieuwsbrief toe te zenden op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Na afmelding zullen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

5.2 VERZENDING VAN DE NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief kan ook worden verzonden door onze dienstverleners als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de VS en India. Voor deze landen bestaat geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij beschikking een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Canada

6. COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

6.1 ALGEMENE INFORMATIE

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van technologieën waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies).

Wij gebruiken dergelijke technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. de winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelmandje). In het kader van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Bovendien gebruiken wij technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (bv. om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen bewijzen), alsook voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking, is te vinden in de volgende onderdelen van dit privacybeleid. Wij kunnen ook technologieën gebruiken die niet afzonderlijk in deze privacyverklaring worden vermeld. Meer informatie over deze technologieën, met inbegrip van de respectieve rechtsgrondslag voor gegevensverwerking, vindt u op het platform van Usercentrics. U kunt dit doen door op de vingerafdrukknop te klikken in de rechter- of linkerbenedenhoek van de pagina.

De cookie-instellingen voor uw browser kunt u vinden op de volgende links: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies].

Voor zover u overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO met het gebruik van de technologieën hebt ingestemd, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in het privacybeleid beschreven contactoptie. U kunt ook klikken op de vingerafdrukknop in de rechter- of linkerbenedenhoek van de pagina. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

 

6.2 GEBRUIK VAN USERCENTRICS TOESTEMMINGSBEHEERPLATFORM OM TOESTEMMING TE BEHEREN

Op onze website gebruiken wij het Usercentrics Consent Management Platform [https://usercentrics.com/de/] ("Usercentrics") om u te informeren over de cookies en de andere technologieën die wij op onze website gebruiken en om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze technologieën te verkrijgen, te beheren en te documenteren, zoals wettelijk vereist kan zijn. Dit is noodzakelijk op grond van Art. 6 (1) p. 1 lit. c DSGVO om te voldoen aan onze wettelijke verplichting op grond van Art. 7 (1) DSGVO om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waaraan wij onderworpen zijn, te kunnen bewijzen. Usercentrics is een dienst van Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland, die uw gegevens in onze opdracht verwerkt. Wanneer u onze website bezoekt, slaat de webserver van Usersentrics een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw geanonimiseerde IP-adres, de datum en tijd van uw bezoek, apparaat- en browserinformatie, alsmede informatie over uw toestemmingsgedrag bevat. Uw gegevens worden na drie jaar gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7. GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN VOOR WEBANALYSE EN RECLAMEDOELEINDEN

Voor zover u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 Sentence 1 lit. a DSGVO, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derde aanbieders op onze website. Na beëindiging van het doel en het gebruik van de desbetreffende technologie door ons, worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt u in de rubriek "Cookies en andere technologieën". Verdere informatie, onder meer over de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders, is te vinden in de afzonderlijke technologieën. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

7.1 GEBRUIK VAN GOOGLE-DIENSTEN VOOR WEBANALYSE EN RECLAMEDOELEINDEN

Wij maken gebruik van de technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google") zoals hieronder beschreven. De automatisch door Google-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.  Als uw IP-adres via Google-technologieën wordt verzameld, wordt het ingekort door IP-anonimisering te activeren voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google doorgestuurd en daar ingekort. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst die voor de respectieve technologie tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen is gesloten overeenkomstig artikel 26 DSGVO. Verdere informatie over de verwerking van gegevens door Google is te vinden in het privacybeleid van Google [https://policies.google.com/privacy?hl=de].

GOOGLE ANALYTICS

Ten behoeve van de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website), waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. In principe wordt uw IP-adres niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking geschiedt op basis van een opdrachtverwerkingsovereenkomst door Google.

 

7.2 GEBRUIK VAN FACEBOOKDIENSTEN VOOR WEBANALYSE EN RECLAMEDOELEINDEN

GEBRUIK VAN FACEBOOK PIXEL

Wij gebruiken de Facebook Pixel als onderdeel van de technologieën van Facebook Ireland Ltd [https://de-de.facebook.com/facebookdublin/]., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook") die hieronder worden beschreven. De Facebook Pixel verzamelt en bewaart automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief), op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. Hiertoe wordt automatisch een cookie geplaatst door de Facebook Pixel wanneer u onze website bezoekt, die het automatisch mogelijk maakt uw browser te herkennen bij het bezoeken van andere websites door middel van een pseudonieme CookieID. Facebook zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en gebruiken om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website, in het bijzonder gepersonaliseerde en op groepen gebaseerde reclame.

De automatisch door Facebook-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake de gepastheid van de VS. Indien de overdracht van gegevens naar de VS onder onze verantwoordelijkheid valt, is onze samenwerking gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook is te vinden in het privacybeleid van Facebook [https://de-de.facebook.com/policy.php].

FACEBOOK ADS

Wij gebruiken Facebook Ads om reclame te maken voor deze website op Facebook en op andere platforms. Wij bepalen de parameters van de respectieve reclamecampagne. Facebook is verantwoordelijk voor de precieze uitvoering, met name de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij anders bepaald voor de individuele technologieën, wordt de gegevensverwerking uitgevoerd op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken overeenkomstig artikel 26 DSGVO. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook Ierland. De latere gegevensverwerking door Facebook Ierland valt hier niet onder.

Op basis van de via Facebook Pixel gegenereerde statistieken over de bezoekersactiviteit op onze website, exploiteren wij groepsgebaseerde reclame op Facebook via Facebook Custom Audience door de kenmerken van de respectieve doelgroep te bepalen.

Op basis van de pseudonieme cookie-ID die door de Facebook Pixel is ingesteld en de gegevens die zijn verzameld over uw gebruiksgedrag op onze website, voeren wij gepersonaliseerde reclame via Facebook Pixel Remarketing uit.

Via Facebook Pixel Conversions meten wij uw latere gebruiksgedrag voor webanalytics en event tracking wanneer u via een advertentie van Facebook Ads op onze website terecht bent gekomen. De gegevensverwerking geschiedt op basis van een overeenkomst inzake gegevensverwerking in opdracht van Facebook.

 

8. INTEGRATIE VAN DE "TRUSTED SHOPS"-TRUSTBADGE

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops-keurmerk en eventueel verzamelde beoordelingen weer te geven, en om kopers Trusted Shops-producten aan te bieden nadat ze een bestelling hebben geplaatst.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing door het mogelijk maken van veilig winkelen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO, die prevaleren in het kader van een belangenafweging. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De Trustbadge wordt verstrekt door een CDN-provider (Content Delivery Network) in het kader van de orderverwerking. Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Er wordt gezorgd voor een passend niveau van gegevensbescherming. Meer informatie over de gegevensbescherming van Trusted Shops GmbH vindt u hier [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz].

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een veiligheidsdatabank voor de analyse van beveiligingsanomalieën. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na aanmaak automatisch gewist.

Verdere persoonsgegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling besluit om de producten van Trusted Shops te gebruiken of wanneer u zich reeds voor het gebruik ervan hebt aangemeld. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Daartoe worden uit de bestelgegevens automatisch persoonsgegevens verzameld. Of u als koper al geregistreerd bent voor het gebruik van het product wordt automatisch gecontroleerd met behulp van een neutrale parameter, het e-mailadres gehasht door cryptologische eenrichtingsfunctie. Het e-mailadres wordt omgezet in deze hashwaarde, die niet door Trusted Shops kan worden ontcijferd, voordat het wordt verzonden. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch gewist.

 

Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze doorslaggevende legitieme belangen en die van Trusted Shops met betrekking tot de bescherming van de koper in verband met de specifieke bestelling en de diensten voor de evaluatie van transacties in overeenstemming met art. 6, lid 1, p. 1, sub f, DSGVO. Meer details, inclusief bezwaren, vindt u in het hierboven gelinkte privacybeleid van Trusted Shops en in de Trustbadge.

9. SOCIALE MEDIA

ONZE ONLINE AANWEZIGHEID OP FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE

Voor zover u overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO toestemming hebt gegeven aan de betreffende exploitant van sociale media, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden wanneer u onze online aanwezigheid op de hierboven genoemde sociale media bezoekt, waaruit gebruiksprofielen worden aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden gewoonlijk cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de desbetreffende exploitant van sociale media, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instelmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de mededelingen inzake gegevensbescherming van de hieronder gelinkte aanbieders. Mocht u hierbij toch hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/]is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland") De automatisch door Facebook Ireland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook wordt over het algemeen verzonden naar een server van Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.  De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Facebook-fanpagina vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig art. 26 DSGVO. Verdere informatie (informatie over Insights-gegevens) is hier te vinden [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ierland") De door Facebook Ierland automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.  De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Instagram-fanpagina vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. Verdere informatie (informatie over Insights-gegevens) is hier te vinden [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

YouTube [https://policies.google.com/privacy?hl=de] is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De door Google automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

 

10. CONTACTMOGELIJKHEDEN EN UW RECHTEN

10.1 UW RECHTEN

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 * overeenkomstig Art. 15 van de GDPR, het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd;

 * overeenkomstig Art. 16 DSGVO, het recht om zonder onnodige vertraging de rectificatie te vragen van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens waarover wij beschikken;

 * overeenkomstig Art. 17 van de GDPR, het recht om te verzoeken dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van uw recht op vrijheid van meningsuiting.

   * het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;

   * om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

   * om redenen van openbaar belang; of

   * noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte;

 * in overeenstemming met artikel 18 van de GDPR, het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover

   * de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;

   * de verwerking is onwettig, maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;

   * wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen; of

   * u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 DSGVO;

 * overeenkomstig art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke;

 * overeenkomstig art. 77 DSGVO, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze bedrijfszetel.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet verwerken ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u tegen deze verwerking met werking voor de toekomst bezwaar maken. Indien de verwerking wordt uitgevoerd voor direct-marketingdoeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien de verwerking voor andere doeleinden geschiedt, hebt u alleen het recht bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

Nadat u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit is niet van toepassing indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden geschiedt. Dan zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet verder verwerken.

10.2 CONTACTMOGELIJKHEDEN

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, als u informatie wilt, als u gegevens wilt corrigeren, beperken of wissen, als u een gegeven toestemming wilt intrekken of als u bezwaar wilt maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van ons bedrijf.

Functionaris voor gegevensbescherming:

Balsportdirect b.v.
John Vianen
Nijverheidsweg 6
3433 NP Nieuwegein
Nederland

T (030) 630 89 50

[email protected]

 

Privacybeleid [https://legal.trustedshops.com/produkte/rechtstexter] gemaakt met de juridische tekstverwerker Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com] in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].